Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá  9.8.1 (Mod)

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá 9.8.1 (Mod)

Game Information of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá 9.8.1 (Mod)

App Name Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá
Package Name air.cn.kx.wg.yttxandvn
Version 9.5.5
Rating ( 7149 )
Size 43.2 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-04-30
Installs 500,000+
Category Games, Strategy
Developer

Description of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá MOD APK - Unlimited money for android

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Mod is a Strategy Android Game. This application has age restrictions, the recommended age for using 3+ years. The latest official version has been installed on 500,000+ devices. On a five-point scale, the application received a rating of out of 10, a total of 7149 people voted. (air.cn.kx.wg.yttxandvn)

Chiến Thần Tam Quốc là một Game SLG có đề tài chiến quốc với bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa, mang bạn đến với thế giới Tam quốc chân thực nhất! Toàn cảnh cuộc chiến giữa các quốc gia diễn ra trong suốt 24 giờ, hơn 300 thành ải sẵn sàng chờ bạn công đánh, danh thần võ tướng của Tam Quốc sẵn sàng an tiền mã hậu cho bạn, và hàng trăm vạn tướng sĩ đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mộng Tam Quốc! Một tác phẩm game thần thánh với phương pháp chơi kinh điển, cảm giác thân thuộc với một trải nghiệm hoàn hảo khác biệt chưa từng có! Với một Thế giới Tam quốc hỗn loạn, ai có thể đứng ra kiểm soát? Lý tưởng hào hùng làm thế nào để có thể thỏa mãn? Ào ào vũ bão cùng Chiến Thần Tam Quốc vượt qua để trở thành bá chủ một phương! Hãy bắt đầu ngay bây giờ, rung chuyển đất trời, độc bá thiên hạ!
==========Tính năng đặc sắc:=========
– Có thể chơi trên trình duyệt Web và điện thoại, đồng bộ số liệu thực tế
– Tự huấn luyện quân đội, chiêu mộ anh hùng từ Tam Quốc, và chinh chiến Tam Quốc
– Phương pháp chơi và hệ thống server đa dạng, giúp bạn chinh phục thiên hạ
– Tiến hành thảo luận kế hoạch và chiến lược trực tiếp với bạn bè.
War Than Three Kingdoms is a strategy game themed SLG country with the Three Kingdoms context, bringing to the world the most authentic of the Three Kingdoms! Panorama of war between nations takes place in 24 hours, more than 300 of the frontier ready to be beaten, lists martial spirit of the Three Kingdoms ready for your post-code security money, and hundreds of thousands of passionate artists minister blood will help you complete the dream of the Three Kingdoms! A holy game works with the classic approach, sense of belonging to a different perfect experience ever! With a chaotic world of the Three Kingdoms, one can stand out of control? Heroic ideal how to satisfy? Rushing rushing and pass the Three Kingdoms War Than to become a hegemonic way! Let’s start right now, shaking the earth and sky, spread malicious galaxy!
========== Special feature: =========
– Can be played in web browsers and phones, and the actual data
– Self-trained troops, recruited from the Three Kingdoms heroes, and fighting in the Three Kingdoms
– Method and system server game diversity, help you conquer the galaxy
– To discuss and plan strategies directly with friends.
1.Thêm tướng mới: chuyển sinh M.Hoạch và Tr.Phi
2.Thêm skin mới: G.C.Lượng và Tr.Vân
3.Tối ưu hóa các chức năng trong game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *